KLUBBENS HISTORIE

Mandag d. 8. februar 1971 sammenkaldte MSG&IF´s (Møns Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening) idrætsgruppe de mønske idrætsforeninger til et orienterende møde om en eventuel sammenslutning af de mønske håndboldafdelinger.

Der var inviteret 3 mand fra hver klub og samtlige klubber mødte op. Ikke alle var positive den aften og ikke alle havde orienteret den lokale klub, men alligevel enedes alle fremmødte om at nedsætte et samarbejdsudvalg bestående af lige antal repræsentanter fra de forskellige klubber plus det bestående håndboldudvalg i MSG&IF´s idrætsgruppe.

Udvalget konstituerede sig samme aften og enedes om at arbejde hurtigt, men effektivt. Udvalget bestod af følgende 9 repræsentanter:
• Formand: Eigil Petersen, Damsholte
• Næstformand: Arvid Jensen, Østmøn
• Sekretær: Lis Møller, Damsholte
• Lene Friis Jensen, SLI
• Villy Carlsson, SLI
• Svend Å. Jacobsen, Østmøn
• Alice Møller, Fanefjord
• Jan Dideriksen, Tøvelde
• Ivan Hassing, Bogø
Således skrev sekretær Lis Møller i det første referat, som siden hen dannede optakt til den egentlige stiftende generalforsamling i Møns Håndboldklub. Denne blev afholdt mandag d. 19. juli 1971 i Mønshallen efter en møderække på i alt 6 i det nedsatte udvalg. I mellemtiden havde Fanefjord og Tøvelde besluttet sig for ikke at deltage og det var således kun fire klubber, nemlig Østmøn, SLI, Damsholte og Bogø der stod bag dannelsen af Møns Håndboldklub.

Ved den stiftende generalforsamling deltog bl.a. formanden for Sjællands Håndbold Forbund, Svend Knudsen samt formanden for MSG&IF, Henning Jensen og Arvid Jensen, Østmøn blev valgt til dirigent. Der var mødt 51 stemmeberettigede op og ved afstemningen om ”en sammenslutning af de hidtidige håndboldafdelinger i de fire klubber” til Møns Håndboldklub stemte 46 for og 5 imod. Herefter fik formanden for SHF ordet og han nævnte det som en fordel med dannelsen af MH da Mønshallen nu var en realitet ligesom det blev nævnt, at MH nu ville blive en af de store klubber på Sjælland. Endvidere uddeltes der ros til SLI´s damer, der nu var nået så højt som til 2. division og Svend Knudsen udtrykte håb om at også et herrehold ville nå så langt! Der blev vedtaget et sæt vedtægter for den nye klub og formålsparagraffen kom til at lyde således:” Foreningens formål er, gennem håndboldspillet og kammeratskabet at skabe en sund, vågen dansk ungdom.” Det blev endvidere foreslået at oprette 3 underafdelinger, nemlig et dame- og herre seniorudvalg samt et ungdomsudvalg. Herefter valgtes den første bestyrelse, som kom til at bestå af: Erik Rasmussen (formand), G. Trøster (næstformand), Else Hemmingsen (kasserer), Herman Jensen, Arvid Jensen, Eigil Petersen samt Lene Friis Jensen med Svend Å. Jacobsen og Anne Nielsen som suppleanter. Endelig valgtes C.O. Zachariassen og Marianne Jørgensen som revisorer.

Efter gennemgang af de tidligere klubbers medlemslister opereres der med et medlemstal på 266, nemlig 45 dame senior, 56 herre senior samt 165 ungdomsspillere og der vedtages et kontingent på kr. 20,- pr. måned for seniorspillere samt kr. 15,- pr. måned for ungdomsspillere. Ved tilmelding af hold til SHF´s vinterturnering 71/72 tilmeldes ikke mindre end 33 hold fordelt med 4 damehold, heraf det ene i 2. division, 4 herrehold, 1 old boys samt 24 ungdomshold!!

D. 19. januar 1972 spiller MH´s divisionhold opvisningskamp mod det polske mesterhold SKRA Warszawa i Mønshallen og entreen fastsættes til kr. 5,- for voksne og kr. 2,- for børn.

D. 12. marts afholdes oprykningsfest i Mønshallen , idet divisionsholdet har sikret sig oprykning til 1. division og her inviteres bl.a. borgmester Hother Nielsen samt Svend Knudsen, SHF. Der budgetteres med i alt 2.500,- i udgifter til denne oprykningsfest, hvor prisen for middagen i Mønshallen sættes til kr. 40,- pr. kuvert!!

D. 19. marts spilles atter kamp i Mønshallen, idet det denne gang er det ungarske mesterhold Ferencvaros der kommer forbi og i den forbindelse aftales en træningslejr i Ungarn. Samtidig vedtages det at arrangere oprykningsfest med dans samme aften umiddelbart efter kampen.

D. 7. december samme år afvikles en kamp i Mønshallen mellem det tjekkiske damelandshold og et udvalgt hold bestående af spillere øst for Storebælt (bl.a. med Marianne Jørgensen, MH) og året efter inviterer klubben til ”Storstrøms Cup” i Mønshallen. Herman Jensen konstitueres som formand, idet Erik Rasmussen på grund af arbejdspres ønsker afløsning frem til generalforsamlingen. På generalforsamlingen i april 1973 vælges Herman Jensen dog som klubbens anden formand. Der forhandles løbende med Møn kommune om tilskud til kørsel af ungdomsspillere til træning i Mønshallen. Årsregnskabet udviser en balance på kr. 128.166,01 samt et underskud på kr. 11.591.

I dagene 27-30 juni 1974 arrangerer Møns Håndboldklub i samarbejde med Hagemans Tivoli byfest i Stege og herreholdet indsamler 18 sække skrald i forbindelse med strandrensning på udvalgte mønske strande – for dette modtager MH henholdsvis kr. 2500,- fra tivoliet og kr. 1000,- fra Møn kommune. Marianne, Anni og Lene udtages alle til SHF´s unionshold i forbindelse med kampe mod SKRA Warszawa og i 1975 spiller Inge Lyders Pedersen og Hanne Madsen på unionsholdet medens Ellis Rasmussen og Susanne Dams Andersen udtages til SHF´s ynglingehold.

Ved generalforsamlingen i 1976 ser formand Herman Jensen tilbage på de første 5 år i klubben og konstaterer, at det opstillede mål om at samle alle håndboldklubber på Møn ikke er nået, men derudover tale der om sportslig succes!! Nogle ungdomshold har med stor succes deltaget i Oslo-Cup i Norge.

I 1977 modtager MH skrivelse fra Møn kommune om evt. at flytte klubbens store, udendørs håndboldstævne, Hjertebjergstævnet fra Hjertebjerg til Stege og klubben svarer, at man er villige til at forhandle. Samme år giver ovennævnte stævne i øvrigt kr. 8.000 i overskud. Dame divisionsholdet deltager 10-11 september i GOG-stævnet på Fyn. Der tales på bestyrelsesmøderne meget om faldende medlemstal.

D. 8. april 1978 afholder MH stort loppemarked i Mønshallen og overskuddet bliver i nærheden af kr. 15.000,- samme år udtages Ellis Rasmussen, Bente Jensen og Helle Madsen til udvalgt hold og Ellis Rasmussen endog til ungdomslandsholdet og DHF (Dansk Håndbold Forbund) ”glemmer” at påsætte dommere til sæsonens sidste divisionskamp i Mønshallen!! Der afholdes udendørs håndboldstævne for ungdomsspillere på Stege stadion, Klintecup og Scavenius sponserer 125 t-shirts med farvetryk som præmie til vinderne. MH arrangerer koncert med engelske ”The Dooleys” i Mønshallen og det bliver en dundrende fiasko. På generalforsamlingen d. 19. april samme år afløser Ole Jessen Herman Jensen som formand og Ole Jessen bliver således klubbens tredje formand.

På bestyrelsesmøde d. 28. november 1978 vedtages det at anskaffe en boldvogn med lås og formanden omtaler en henvendelse fra tyske TSV Ratekau om oprettelse af venskabsforbindelse med MH. Bestyrelsen er positiv og foreslår et besøg af seniorholdene i Ratekau foråret 79.

D. 27. oktober 1979 afvikles to kampe i Mønshallen i forbindelse med ungdoms VM i Danmark, nemlig kampene Saudi Arabien-Holland og Danmark-Luxemburg og i november samme år starter MH minihåndbold. I denne periode arrangerer klubben endvidere ungdomslejre i Amagerhuset på Falster.

I 1980 opgives klubbens medlemstal til at være 304, heraf de 90 dog passive samt 121 ungdomsspillere. Klubben tager på besøg i Lottericenteret i Nykøbing F og investerer i et bamselotteri.
I 1981 deltager MH aktivt i indsamlingen til ”Flygtning 81” og modtager en tak fra borgmester Hother Nielsen.
D. 27-28 marts 1982 afvikles DM for dame junior i Mønshallen og d. 22. januar samme år afvikles en skolehåndboldturnering med MH som medhjælp. Hermanprisen stiftes til minde om MH´s afdøde formand Herman Jensen og den uddeles første gang ved seniorafslutningen til Flemming Guldager.
D. 15. januar 1983 konstitueres Jan Hansen som formand for klubben frem til generalforsamlingen d. 18. april, hvor han officielt vælges for et år. Der tales samme år om at yde tilskud til opførelse af Østmønhallen. Der tilmeldes i alt 16 hold til vinterturneringen. Året efter, d. 18.02.84 arrangerer MH ”lørdagsbal” i Mønshallen som transmitteres direkte i Danmarks Radio kl. 22-24. Hjertebjergstævnet giver samme år et overskud på kr. 32.600 medens ungdomsafdelingens deltagelse i ”Horslundelegene” giver et underskud på kr. 3.200.
Der afholdes i 1984 ”Håndboldgalla” i Mønshallen, nemlig en landskamp mellem de olympiske mestre fra Jugoslavien og det danske damelandshold.og der afholdes ”fredagsbal” med svenske ”Milles”, et arrangement som giver 800 kr. i overskud.
I 1985 får MH via politiet og teknisk forvaltning tilladelse til at opsætte ”streamers” i Storegade og i 1986 tages den første kontakt til Tøvelde med henblik på en sammenlægning af håndbolden. Samme år afholdes ”Se&Hørs Pladechance i Mønshallen med et underskud som resultat og i 1988 inviterer MH de bedste dame- og herrehold hold i amtet til ”Møn-Cup” i weekenden 10-11 september. Det meddeles samme år, at salget af klubbens julekalender går strygende. I 1989 deltager 30 personer fra MH i TSV Ratekaus 60 års jubilæum og samtidig markeres 10 års venskabssamarbejde. I samarbejde med Jesper Hoff står MH for uddelingen af Mønbogen i september måned.
På bestyrelsesmøde i 1990 konstateres, at bestræbelserne om at få sammenlagt MH og Tøvelde må skrinlægges og samme år vælges Benny Rasmussen som klubbens nye formand. I løbet af 1991 opstår der dog atter kontakt til Tøvelde angående sammenlægning og samme år deltager dameholdet i ”Coupe Normandie” i Paris med en 3. plads som resultat.
På generalforsamlingen d. 11.04.1991 bliver Møn/Tøvelde Håndboldklub en realitet med Benny Rasmussen som formand idet en sammenlægningsaftale forinden er underskrevet d. 18.03.
I 1993 starter ungdomsafdelingen med at deltage i ”Hedebo Cup”- en årlig tilbagevendende begivenhed.

På generalforsamlingen i 1994 vælges Jan Hansen for anden gang som klubbens formand. I 1996 fylder Møn/Tøvelde Håndboldklub 25 år og det markeres med en reception og en udstilling i Mønshallen d. 19. juli. Der festes sammen med den selvejende institution Mønshallen d. 17. august og her underholder ”Tanglopperne”. Samme år afhændes sportspladsen i Tøvelde, idet spejderne har ønske om at overtage denne sammen med klubhus.
På årets generalforsamling mandag d. 26. april 1999 ændres klubbens navn i forbindelse med vedtægtsændringer til Møns Håndboldklub. Samme år udnævnes Ragnhild Jensen til klubbens første æresmedlem. Året efter afvikles en kamp i ”Byggekram Cup” mellem herreholdene fra Virum Sorgenfri HK og HK ROAR.
I år 2001 afholdes DM for piger i Mønshallen i dagene 31 marts til 1. april og der afvikles ligeledes endnu en runde i ”Byggekram Cup”, denne gang en kamp mellem Virum-Sorgefri HK og Team Helsinge.
År 2002 bliver nærmest et ”jubelår”, idet herre junior modtager Møn kommunes idrætspris og ”årets kamp” afvikles i Mønshallen i samarbejde med Møns Bank da Slagelse HK´s og Ikast IF´s damer møder hinanden i en opvisningskamp d. 21 maj, få dage efter at Ikast har vundet Europa Cuppen!!
I år 2003 udnævnes Møns Håndboldklub til ”Årets børnehåndboldklub” på Sjælland og i starten af sommerferien afvikles ”Anjas Håndboldskole” for første gang i Mønshallerne.
År 2004 kendetegnes ved et sjællandsmesterskab til herre ynglinge elite B og på trods af manglende kvalifikation til ynglinge divisionsrækken ender holdet alligevel med en forfremmelse til 2. division øst ved årets udgang. Der afholdes endvidere endnu en håndboldskole i sommerferien, denne gang dog med DHF som samarbejdspartner.
I 2005 slutter de mønske herre ynglinge opholdet i 2. division øst med en flot fjerdeplads, men et forsøg på ny kvalifikation efter sommerferien glipper. Klubben erobrer dog et sjællandsmesterskab i drenge BB ligesom en ny håndboldskole gennemføres i starten af skolernes sommerferie. Rent økonomisk bliver der nærmest tale om en katastrofesæson med et driftsunderskud på omkring kr. 80.000. Umiddelbart inden årets afslutning afholder MH julediskotek i Mønshallen i forlængelse af firmafodboldstævnet og mere end 300 unge deltager.
År 2006 sættes alle sejl for at rette op på klubbens dårlige økonomi og årets driftsoverskud bliver da også på mere end 80.000 kr. Klubbens medlemmer og ledelse hjælper til med servering ved indtil flere arrangementer (især i Mønshallen), man står for uddelingen af Mønbogen og Mønbogen fritid, der sælges julekalendere og målaktier og man passer boder ved Handelstandsforeningens tirsdagsmarkeder. Rent turneringsmæssigt bliver det til en 2. plads til herre ynglinge AA ved Sjællandsmesterskaberne og pige puslinge BB vinder et kredsmesterskab. Klubben arrangerer atter håndboldskole i sommerferien og årets julediskotek i Mønshallen bliver både en økonomisk og arrangementsmæssig succes med omkring 400 unge.
I løbet af 2007 sker der et vendepunkt i herreafdelingen. Efter flere års tilbagegang strømmer det nærmest til med nye såvel som “gamle” spillere og det skyldes ikke mindst at tidligere divisionsspiller i Lyngby HK, Kenneth Florin engageres som dels herretræner og dels sportschef. Herrerne rykker op i serie 2 og da den nye turnering tager sin begyndelse i oktober, er det med hele to herrehold. På damesiden bliver der ligeledes tale om oprykning, idet førsteholdet er tilbage i serie 1 og da turneringen indledes, har holdet fået særdeles kvalificeret hjælp i form af Marianne Florman, tidligere fløjspiller for de såkaldte “jernladies”. Ungdomsholdene klarer sig ligeledes godt og drengene kvalificerer sig til eliterækken i sæsonen 2007/2008.
Sæsonen 2007/2008 bliver den rene triumf for herreafdelingen, idet førsteholdet kvalificerer sig til serie 1 og andetholdet rykker op i serie 3 efter at være blevet nummer to ved SM. År 2008 bliver således det år, hvor klubbens førstehold for første gang i mange år befinder sig i serie 1 og hvor klubbens to andethold spiller i serie 3. Henover sommeren etableres et samarbejde med Nyråd IF og Allerslev G&I på drengesiden (U14) og Holdsamarbejdet Vordingborg (HSV) opstår – et hold kvalificerer sig til eliterækken og andetholdet kommer til at spille i A-rækken. Herudover kvalificerer MH´s eget U16, drenge sig til eliterækken og det bliver således første gang nogensinde at to ungdoms elitehold optræder på hjemmebane i Mønshallen på samme dag. Ved slutningen af år 2008 opgøres klubbens medlemstal til over 200, idet der atter tilbydes børneidræt og som noget nyt, multisport i samarbejde med GT Bøgestrømmen.