Covid 19

Efter pressemøde her til aften d. 11 marts er alt træning indtil vider aflyst.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Klubaften i Intersport Stege

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndbold weekend

Møns Håndboldklub skød 2020 ind med en festlig håndboldweekend.

I Møns Håndboldklub skød de bogstavelig talt det nye år ind – der var nemlig bolde i alle mulige former og farver i spil til Håndboldens Dag den 11. januar. Deltagerne prøvede kræfter med bl.a. fartmåler og Five-a-side håndbold, og klubben håber, at rigtig mange har fået lyst til at komme igen.

Lørdag den 11. januar inviterede flere end 170 håndboldklubber over hele landet til Håndboldens Dag. Møns Håndboldklub var naturligvis også repræsenteret og inviterede gæster i alle aldre indenfor på dagen.

De mange fremmødte fik mulighed for at prøve kræfter med blandt andet fartmåler, Five-a-side håndbold og andre sjove håndboldspil, bl.a. prøve at ”passere” Niklas Landin i målet. Fokus på dagen var, at alle kunne være med, så derfor blev der spillet med bløde bolde, der ikke behøvede harpiks for at ligge godt i hånden.

”Vi har haft en rigtig god dag, hvor hallen har summet af liv fra start til slut. Jeg håber, at alle der har været forbi har fået en god oplevelse og opdaget, at håndbold er meget mere end klistret harpiks, sure sokker og hårde tacklinger og har fået lyst til at komme igen. Vi har et fantastisk fællesskab her i klubben, og der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, der har hjulpet med at gøre arrangementet til en succes,” fortæller Ulla Røngaard, Formand i Møns Håndboldklub.

På den anden side af Håndboldens Dag står vi i Møns HK klar til at tage imod alle dem, der måtte have fået mod på mere håndbold.

Vi tilbyder både håndbold for små og store samt håndboldfitness. Lige nu inviterer klubben alle til gratis prøvetræning, man møder blot op.

Læs mere om Møns Håndboldklubs tilbud på: moens-hk.dk hvor man også kan se hvornår de enkelte årgange træner.

Søndag d. 12. havde Møns Håndboldklub efterfølgende årets første hjemmestævne, hvor alle klubben 7 turneringshold spillede hjemme. Det blev også en rigtig god dag med en masse god håndbold, og næste hjemmestævne i Mønshallen er søndag d. 19. januar.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndboldens dag

_JAC1517.jpg

Mød op i indesko eller strømpesokker i Møns Håndboldklub håndboldklub den 11. januar fra kl 13 -15 – så garanterer vi for masser af grin, sved på panden og spil med bløde bolde for alle.

I kan spille med bløde håndbolde, få tatoveringer, vinde EM-billetter og mange andre ting på Håndboldens Dag. I får også et diplom med hjem.

Vi glæder os til at byde velkommen til en hyggelig dag med mange bolde i spil. Inviter meget gerne dem, du vil udfordre på håndboldbanen 😊

_JAC1397.jpg

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Juletræs fest

Møns Håndboldklub er medarrangører af dette fantastiske samarbejde mellem flere af Møns sportsforeninger, alle er velkomne.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Søndagens kampprogram

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndboldsøndag i hallen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Klubdag i Intersport

Så er der mulighed for at spare penge i Intersport i stege, 20 % på alle ikke i forvejen nedsatte varer. Så kom og støt op om vores lokale butikker. Det er i dag tirsdag d. 1/10 fra kl 10-17.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndboldbrag på Møn

Nykøbing F Håndbold varmer op til næste sæson med en træningskamp mod København Håndbold onsdag den 14. august i Møns Hallerne

Der er lagt op til et sandt håndboldbrag, når Møns Håndboldklub og Møns Bank inviterer til et lokalt “topopgør” på Møn. Kampen står mellem Nykøbing F Håndbold og Københavns Håndbold, som er de to eneste ligahold øst for Storebælt og som også tørnede sammen i forrige sæsons afgørende kampe.

– Vi er glade for, at de to hold vil spille træningskamp på Møn, siger Ulla Røngaard, formand for Møns Håndboldklub.

– Og mon ikke, pigerne fra NFH giver den fuld gas, når de bare 14 dage senere skal spille SuperCup i Arena Næstved mod Esbjerg.

Kampen bliver også et møde med flere nye spillere, som starter i NFH efter sommerferien.

Der fløjtes op til kampen i Møns Hallerne onsdag den 14. august kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00, og der er 475 pladser efter først-til-mølle princippet (360 siddepladser og 115 ståpladser).

Billetter bestilles Her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Møns HK

                 Møns Håndboldklub

Tirsdag den 23.april 2019 kl. 19.00 afholdtes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

1.  Valg af dirigent, referent.

2.  Formanden aflægger beretning.

3.  Kassereren forelægger regnskabet.

4.  Godkendelse af beretning og regnskab.

5.  Indkomne forslag.

    Herunder forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af suppleant                                         

8. Valg af revisorer (2år).

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 49. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da annoncen først var i Ugebladet for Møn den 11.april 2019. Dirigenten forespurgte om de fremmødte var indforstået med at generalforsamlingen alligevel var beslutningsdygtig. Da alle sagde ja, betragtes generalforsamlingen beslutningsdygtig.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.  

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: 1. Kontingent steget ca. 20t – andre indtægter steget med 10t. 2. Salgsindt. Faldet, da der er 1 servering mindre. Julekalendersalg er mindre, men det er udg. Af den også, overskud det samme. 3. Erhvervsklubben mindre, da der er købt nyt tøj. 4. Træner og turn. Næsten det samme. 5. Andre udg. Mindre, da der sidste år blev købt bolde. Udg. Til arrangementer mindre, da vi sidste år havde Nykøbing kamp. 6. Annoncer. Vi har haft en helside mere i avisen dette år.

Vi betaler 12t til klublokale, men får 7.800.- i tilskud fra kommunen. Egenkapital 162t  

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

  1. Navn, formål og medlemmer: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningens formål er gennem boldspil og kammeratskab at fremme den enkeltes sundhed i trivsel (i stedet for håndboldspillet). Vedtaget
  2. stk. 3 forslag om ændring til: Som medlem kan optages enhver person, som er enten aktivt eller som passivt/støttemedlem der vil tilslutte sig de bestemmelser, der gælder for de foreninger, forbund og unioner, hvor Møns Håndboldklub er tilsluttet. Vedtaget
  3. Foreningens ledelse: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, som alle vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen, alle øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Formanden er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efterfølgende næstformand. Medlemmer, aktive som passive, kan vælges ind i bestyrelsen og skal være fyldt 18 år. Vedtaget

2.stk 3 forslag om ændring til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig

hvis over halvdelen er tilstede. Vedtaget  

2.stk 4 forslag om ændring til: Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 1 årig periode. Det tilskyndes at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.(ændret fra 2) Vedtaget

2. stk 5 forslag om ændring til: Ungdom-, senior-, og PR/arrangementsudvalget består af bestyrelsen. Formænd for de enkelte udvalg konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. Udvalgene kan herudover selv supplere sig. (tidligere blev udvalgsmedl. valgt på generalforsamlingen) Vedtaget

 3. generalforsamlingen: Stk 3: Forslag om at punkt 8 udgår, da det        

    er ændret til pkt.2 stk 5. Vedtaget      

   stk. 9 ændres til 8 og 10 til 9. Vedtaget

    Stk. 4 ændres til: Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt

    Flertal af de fremmødte. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer,

    Der kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte.

    Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver 

    Dette. Vedtaget

    Stk. 5 forslag om nyt afsnit: Indkomne forsalg skal være

    Bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts forud for kommende

    Generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres

    På klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalfor

    Samling, hvori der gøres opmærksom på forslag til vedtægts

    Ændringer. Vedtaget.

 5. Økonomi og kontingent: forslag om nyt stk. 6: Der ydes

    Bestyrelsens medlemmer godtgørelse for de faktiske og

    Dokumenterede udgifter der er i forbindelse med udførelse af

    Bestyrelsesarbejde. Vedtaget

   Stk. 6 ændres til stk. 7 og stk. 7 ændres til stk. 8. Tidligere

    Stk. 8 slettes. Vedtaget

 6. Udmeldelse: stk. 1 forslag om ændring til: Enhver udmeldelse

    Skal være skriftlig til den 1. i en måned, til klubbens formand

    Vedtaget

   Forslag om nyt stk. 2: Indbetalt kontingent refunderes ikke.

   Vedtaget

 7. Vedtægtsændringer slettes, da det er flyttet til afs. 3 stk. 4 og

    5. Derved ændres 8 Foreningens opløsning til punkt 7. Vedtaget

Alle vedtægtsændringer blev enstemmig vedtaget.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård ikke på valg

Kasserer – Jens Petersen – genvalgt.                                                                                    

Øvrige medlemmer for 1 år: Thomas Stecher, Dan Kabell og Anja Nielsen

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt, nu for 1 år.

AD 8: Valg af revisor.

Revisorer:              Ole Jessen  ikke på valg

                        Lis Nøhr genvalgt

AD 9: Eventuelt:

Ulla Røngård: Stor tak til Mikkel for hans arbejde i bestyrelsen, og tak til Birthe for arbejdet som dirigent.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar