Generalforsamling i Møns HK

Generalforsamling i Møns Håndboldklub tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 i Mønshallerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasseren forelægger regnskabet

4. Godkendelse af beretning og regnskab

5. Indkomne forslag.

    Herunder forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

    For at se forslag til vedtægtsændringer klik her

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. evt.

Vel mødt

Bestyrelsen Møns Håndboldklub

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt fra Møns HK

Søndag d. 2. december er der igen en stor håndbolddag i Mønshallen, hvor alle Møns Håndboldklubs hold spiller på hjemmebane. Der fløjtes op kl. 10.20 hvor det er U-10 pigerne som starter, kl. 11.10 spiller U-10 drengene, U-14 pigerne kl. 12.00 og kl. 13.00 spiller U-14 drengene, som i øjeblikket fører deres pulje.

Derefter er der seniorer på banen: Serie 3 damer kl. 14.00 og Serie 4 herrer kl. 15.10.

Klubben vil også gerne invitere til håndboldens dag lørdag d. 5. januar kl. 13-16 i Mønshallen, hvor Møns Håndboldklub sammen med 160 andre klubber i landet slår et slag for håndbolden, og viser at håndbold er andet end sure sokker og harpiks. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

/ Formanden

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årets første hjemmestævne

Så er vi i gang igen.

Nu er vintersæsonen 2018/19 skudt i gang for Møns Håndboldklub.
Søndag d. 29/9 var 5 af klubbens 6 hold på banen til et hjemmestævne i Møns hallen, og mon ikke det blev en god start for alle.
Først på dagen var det de helt små u-10 spillere som var i aktion, for hvem det gælder, at vi i denne sæson har fornøjelsen af både piger og drenge, og det var for dem den allerførste gang, at de skulle spille en rigtig håndboldkamp. Det var en fornøjelse at se dem, og selv om det ikke blev til to sejre, så var glæden stor hos dem alle, og særligt da man efter kampen kunne løbe ud mod publikum, som både var forældre og bedsteforældre, og sige tak for opbakningen.
Dernæst var det u-14 pigespillere som gik på banen, og de har virkelig hørt efter i timen, for de fik en velfortjent sejr med i bagagen.
U-14 drengene var desværre ramt af nogle afbud, så et par af pigerne måtte træde hjælpende til, men det betød ikke noget for spillet, også de løb afsted med en flot hjemmesejr. En stor ros skal lyde til pigernes målvogter Sara, som ikke var til at skræmme i målet, selv om det var de lidt mere hårdt skydende drenge som kom mod mål.
Sidst på dagen skulle serie 4 herrerne så i aktion, mod et modent hold fra Kalundborg, og mon ikke det var en kæmpe forløsning, da også de stak afsted med sæsonens første sejr. Det var to hold som spillede utrolig jævnbyrdigt, selv om der var meget stor aldersforskel.
Alt i alt var det en fantastisk søndag med håndbold på programmet, og næste gang Møns Håndboldklub har stævne i hallen er d. 28/10 hvor kampene starter kl. 10.40.
Den 4. november er så alle klubbens 6 hold på hjemmebane og der fløjtes op til den første kamp kl. 10.20 og den sidste kl. 15.10.
Man skal også huske at det er mulighed for at melde sig ind som støttemedlem af Møns Håndboldklub på klubbens hjemmeside www.moens-hk.dk det koster kun 100 kr. om året.
/ Formanden

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Opstartsmøde i Møns HK

Opstartsmøde

 Tirsdag d. 14. august afholder Møns Håndboldklub

opstartsmøde i Mønshallens foyer.

Mødet starter kl. 19.30

På mødet er alle velkomne, det gælder såvel nye som gamle spillere, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

På mødet vil der blive informeret om den kommende sæson, om de opgaver som ligger foran os og lidt om hvad klubben forventer af sine medlemmer og selvfølgelig også medlemmernes input.

Vel mødt

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Møns HK

Mandag den 23.april 2018 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

  1. Valg af dirigent, referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger regnskabet.
  4. Godkendelse af beretning og regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.(lige år)

–  Formand(2år) – Ulla Røngård – modtager genvalg

–  Sekretær(2år) – Anja Nielsen – modtager genvalg

–  Bestyrelsesmedlem (1år) – Charlotte Bagge – modtager genvalg.

–  Arrangementsudvalgsformand (2år) Henriette Larsen – modtager

ikke genvalg.

  1. Valg af suppleant
  2. Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg (1år)
  3. Valg af revisorer (2år).
  4. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 48. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

 Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da annoncen var i Ugebladet for Møn den 5.april 2018.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: Nyt system, regnskab via Klub Modul, derfor ikke sammenligning med sidste år.

Træner kørsel/honorar faldet til 53t fra 93t sidste år.

Overskud 31t mod underskud sidste år på 75t og forrige år underskud på 69t.

Spørgsmål Thomas Stecher: kørsel på 53t ? men det er også honorar.

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Ingen.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård genvalgt.

Sekretær – Anja Nielsen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem 1 år –  Charlotte Bagge genvalgt.

Arrangementsudvalgsformand – Henriette Larsen ønskede ikke genvalg. Thomas Stecker foreslået og valgt for 2 år.

Seniorformand Ulla Røngård, Ungdomsformand Dan Kabell og kasserer Jens Petersen ikke på valg.

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt.

Mikkel Holst var ikke på valg.

AD 8: Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg:

Ungdomsudvalget: Uffe Jørgensen genvalgt

Udvalget suppleres når sæsonen starter. Prøve at få nogle nye forældre med.

Seniorudvalget:               Anne Dorte Eriksson genvalgt

Line Christoffersen genvalgt

Arrangementsudv:          Thomas supplerer selv.

AD 9: Valg af revisor:

Revisorer:              Ole Jessen  genvalgt.

Lis Nøhr ikke på valg.

AD 10: Eventuelt:

Thomas Stecker:  Det er mange udvalg i så lille en klub?

Det er iht. Vedtægterne – overveje at ændre dem, men vi arbejder også på tværs, og derfor ikke så mange valgt ind i udvalgene.

Thomas Stecker: Arbejder med Danmarks Dejligst på håndboldklubbens vegne. 7 klubber med – dem som SuperBrugsen er sponsorer for. Overskud bliver i første omgang i nyoprettet forening, men på sigt skal det kanaliseres over i klubberne.

Ulla Røngård: Stor tak til Henriette for 8 års arbejde i bestyrelsen, og 5 år i ungdomsudvalget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Formandens beretning sæson 17/18

Det har på mange måder været et skelsættende år i Møns Håndboldklub, både fordi det var meget vigtigt at få vendt den nedadgående økonomiske kurve, hvilket er lykkedes og også fordi der har været gang i en masse nye spændende tiltag.

Nykøbing håndbold

I august måned var vi i stand til at lave et arrangement med en træningskamp imellem Nykøbing Falster og Roskilde håndbold, som bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Dette kom i stand i samarbejde med Møns Bank, som både sidste år og i de følgende år har lovet at holde et økonomisk sikkerhedsnet under arrangementet. Det viste sig dog, at vi godt kan genere et lille overskud på dette sensommerarrangement.

Klubbens hold

Det har i flere år været svært at få spillere nok både her, men bestemt også på landsplan, men den kurve er gudskelov ved at vende, hvilket vi også har kunnet mærke i denne sæson. Vi har haft en lille fremgang i medlemstal, hvilket har gjort at der i den netop afsluttede sæson har været 5 hold i klubben. U-8/10, U-14 drenge, U-14 piger, U-18 drenge og et senior damehold. Alle hold har klaret sig til slutplaceringer midt i deres rækker, hvilket er et godkendt resultat for en lille klub som vores.

Sodavandsdiskoteker

Som noget andet nyt, har vi haft gang i en række af sodavandsdiskoteker, som er blevet en rigtig stor succes, takket være ungdomsudvalget store arbejde. Det sidste diskotek i denne omgang bliver den 4. maj, og der vil fremover blive afholdt diskoteker i august, januar og maj måned.

Servering og uddelinger

Hele året igennem har vi også været beskæftiget med div. store serveringsopgaver til de store generalforsamlinger og uddeling af telefonbøger og forskellige brochurer. Dette er stadig en meget stor del af foreningsarbejdet, da det er meget vigtige penge til klubkassen.

Og i den forbindelse vil jeg gerne have lov til at sige tak for hjælpen til dem som har givet en hånd med.

 

De næste sæsoner

 

Fra bestyrelsens side er der lagt op til et par hårde arbejdsår i de næste sæsoner, idet vi skal være bedre til at gøre reklame for os selv; dvs. at synliggøre klubbens eksistens flere steder ligesom der skal være nogle flere informationsmøder til alle, dette være både spillere forældre og andre som endnu ikke har stiftet bekendtskab med vores håndboldklub, med henblik på at få fat i de potentielle spillere, som går rundt og gerne vil spille, men bare skal ”gennes” lidt på vej.

 

Til sidst vil jeg sige tak for dette år til bestyrelsen, trænerne, spillerne, forældrene og alle de andre som hjælper os. TAK.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndbold karavane 2017

Igen i år afholdt Møns HK håndbold karavane for 3 og 4 årgang på Møn

Torsdag d. 31 august genlød Mønshallerne af glade børnestemmer der snakkede råbte og morede sig i håndboldens tegn. Morten Juul fra DHF tog sammne med 5 frivillige imod børnene og guidede dem sikkert igennem de forskellige stationer, hvor børnene både prøvede kræfter med hvor hårdt eller præcist de kunne kaste, om de kunne score på hinanden på straffe kast, og sidst men ikke mindst var der mulighed for at prøve total håndbold. Efter indeling i grupper startede den gode leg det lød i hvert tilfælde som om børnene hyggede sig. Efterfølgende var udlevering af kort med både mandlige og kvindelige håndboldspillere, samt juice og frugt sponsoreret af Rema 1000 i stege.

Møns Hk vil gerne benytte muligheden til at sige tak til både børn og frivillige for deltagelse i dagens arrangement, vi håber i hyggede jer og vi glæder os allerede til at se jer igen næste år.

Herunder kan i se lidt stemningsvideoer fra dagen.

Dan K. Christoffersen

Ungdomsformand

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ungdomsdiskotek

I fredags afholdt Møns håndboldklub Ungdomsdiskotek for de 10-14 årige. Det var første gang vi forsøgte og var derfor meget spændte på hvordan det ville gå, men efterhånden som de festklædte unge mennesker kom ind af døren blev spændingen hurtigt vendt til glæde. Vi kunne se at mange af gæsterne havde glædet sig og gjort noget ud af dagen, flere fortalte at de havde været sammen hele eftermiddagen for at gøre sig klar.

Selve festen forløb planmæssigt og i rigtig godt humør Diskotek Skylight spilledeop til dans og der var hele aftenen masser folk på dansegulvet ikke mindst da der skulle findes en vinder af aftenens limbo konkurrence som blev vundet af Nikoline, der her efter kunne hente både gratis “drink” i baren og chips hos Mønshallen.

Vi vil fra Møns HK gerne sige tak til alle de unge mennesker der var med til at gøre dagen til en super fest, vi håber at se mange af jer når vi gør det igen, og tag endelig flere af jeres venner med.

Herunder kan i se stemningsbilleder fra dansegulvet.

På gensyn.

[wds id=”7″]

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Møns HK inviterer til sodavands diskotek

I Møns Håndboldklub håber vi at mange unge mennesker kunne tænke sig at deltage i sodavands diskotek fredag d. 25 August billetter købes HER

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

NFH på besøg i Mønshallen

Håndboldfest på Møn

I samarbejde med Møns Bank arrangerer Møns HK træningskamp for NFH.

Mestrene fra NFH varmer op til næste sæson med en træningskamp mod Roskilde onsdag den 9. august

Der er lagt op til en sand fest, når Møns Bank i anledning af sit 140 års jubilæum inviterer på håndbold i Mønshallerne i samarbejde med Møns Håndboldklub.
– Vi er stolte af at kunne præsentere de nylige DM-vindere her på Møn, siger marketingchef Susanne B. Jensen fra banken. Pigerne fra Nykøbing F møder Roskilde i en træningskamp, som uden tvivl kommer til at byde på intens håndbold.
NFH besejrede København med 27-25 ved finalen den 27. maj i Arena Næstved og blev dermed Danmarksmestre i håndbold.

Højt niveau
Også Ulla Røngaard, formand for Møns Håndboldklub, er stolt.
– Det er dejligt, at NFH har lyst til at stille op til sæsonens første træningskamp her på Møn, ikke mindst ovenpå deres flotte DM-sejr, siger hun.
Kampen bliver også et goddag til NFHs nye træner, Jakob Larsen, som i sidste sæson førte GOG’s ligaherrer til en flot bronzemedalje og kvalificerede holdet til Pokalfinalen.
– Jakob har tidligere trænet dameliga og har selv spillet på allerhøjeste niveau, tilføjer Ulla Røngaard.
Derudover bliver det et møde med flere nye spillere, som starter i NFH efter sommerferien.
Kampen spilles i Mønshallerne onsdag den 9. august kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 18.00, og der er 500 pladser efter først-til-mølle princippet (400 siddepladser og 100 ståpladser).
Billetter á 75 kr. købes her

Yderligere oplysninger:

Marketingchef Susanne Bille Jensen,
tlf. 55 86 15 16

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar