Klubdag i Intersport

Så er der mulighed for at spare penge i Intersport i stege, 20 % på alle ikke i forvejen nedsatte varer. Så kom og støt op om vores lokale butikker. Det er i dag tirsdag d. 1/10 fra kl 10-17.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndboldbrag på Møn

Nykøbing F Håndbold varmer op til næste sæson med en træningskamp mod København Håndbold onsdag den 14. august i Møns Hallerne

Der er lagt op til et sandt håndboldbrag, når Møns Håndboldklub og Møns Bank inviterer til et lokalt “topopgør” på Møn. Kampen står mellem Nykøbing F Håndbold og Københavns Håndbold, som er de to eneste ligahold øst for Storebælt og som også tørnede sammen i forrige sæsons afgørende kampe.

– Vi er glade for, at de to hold vil spille træningskamp på Møn, siger Ulla Røngaard, formand for Møns Håndboldklub.

– Og mon ikke, pigerne fra NFH giver den fuld gas, når de bare 14 dage senere skal spille SuperCup i Arena Næstved mod Esbjerg.

Kampen bliver også et møde med flere nye spillere, som starter i NFH efter sommerferien.

Der fløjtes op til kampen i Møns Hallerne onsdag den 14. august kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00, og der er 475 pladser efter først-til-mølle princippet (360 siddepladser og 115 ståpladser).

Billetter bestilles Her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Møns HK

                 Møns Håndboldklub

Tirsdag den 23.april 2019 kl. 19.00 afholdtes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

1.  Valg af dirigent, referent.

2.  Formanden aflægger beretning.

3.  Kassereren forelægger regnskabet.

4.  Godkendelse af beretning og regnskab.

5.  Indkomne forslag.

    Herunder forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af suppleant                                         

8. Valg af revisorer (2år).

9. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 49. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, da annoncen først var i Ugebladet for Møn den 11.april 2019. Dirigenten forespurgte om de fremmødte var indforstået med at generalforsamlingen alligevel var beslutningsdygtig. Da alle sagde ja, betragtes generalforsamlingen beslutningsdygtig.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.  

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: 1. Kontingent steget ca. 20t – andre indtægter steget med 10t. 2. Salgsindt. Faldet, da der er 1 servering mindre. Julekalendersalg er mindre, men det er udg. Af den også, overskud det samme. 3. Erhvervsklubben mindre, da der er købt nyt tøj. 4. Træner og turn. Næsten det samme. 5. Andre udg. Mindre, da der sidste år blev købt bolde. Udg. Til arrangementer mindre, da vi sidste år havde Nykøbing kamp. 6. Annoncer. Vi har haft en helside mere i avisen dette år.

Vi betaler 12t til klublokale, men får 7.800.- i tilskud fra kommunen. Egenkapital 162t  

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

 1. Navn, formål og medlemmer: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningens formål er gennem boldspil og kammeratskab at fremme den enkeltes sundhed i trivsel (i stedet for håndboldspillet). Vedtaget
 2. stk. 3 forslag om ændring til: Som medlem kan optages enhver person, som er enten aktivt eller som passivt/støttemedlem der vil tilslutte sig de bestemmelser, der gælder for de foreninger, forbund og unioner, hvor Møns Håndboldklub er tilsluttet. Vedtaget
 3. Foreningens ledelse: stk. 2 forslag om ændring til: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, som alle vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen, alle øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Formanden er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efterfølgende næstformand. Medlemmer, aktive som passive, kan vælges ind i bestyrelsen og skal være fyldt 18 år. Vedtaget

2.stk 3 forslag om ændring til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig

hvis over halvdelen er tilstede. Vedtaget  

2.stk 4 forslag om ændring til: Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 1 årig periode. Det tilskyndes at suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.(ændret fra 2) Vedtaget

2. stk 5 forslag om ændring til: Ungdom-, senior-, og PR/arrangementsudvalget består af bestyrelsen. Formænd for de enkelte udvalg konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. Udvalgene kan herudover selv supplere sig. (tidligere blev udvalgsmedl. valgt på generalforsamlingen) Vedtaget

 3. generalforsamlingen: Stk 3: Forslag om at punkt 8 udgår, da det        

    er ændret til pkt.2 stk 5. Vedtaget      

   stk. 9 ændres til 8 og 10 til 9. Vedtaget

    Stk. 4 ændres til: Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt

    Flertal af de fremmødte. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer,

    Der kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte.

    Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver 

    Dette. Vedtaget

    Stk. 5 forslag om nyt afsnit: Indkomne forsalg skal være

    Bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts forud for kommende

    Generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres

    På klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalfor

    Samling, hvori der gøres opmærksom på forslag til vedtægts

    Ændringer. Vedtaget.

 5. Økonomi og kontingent: forslag om nyt stk. 6: Der ydes

    Bestyrelsens medlemmer godtgørelse for de faktiske og

    Dokumenterede udgifter der er i forbindelse med udførelse af

    Bestyrelsesarbejde. Vedtaget

   Stk. 6 ændres til stk. 7 og stk. 7 ændres til stk. 8. Tidligere

    Stk. 8 slettes. Vedtaget

 6. Udmeldelse: stk. 1 forslag om ændring til: Enhver udmeldelse

    Skal være skriftlig til den 1. i en måned, til klubbens formand

    Vedtaget

   Forslag om nyt stk. 2: Indbetalt kontingent refunderes ikke.

   Vedtaget

 7. Vedtægtsændringer slettes, da det er flyttet til afs. 3 stk. 4 og

    5. Derved ændres 8 Foreningens opløsning til punkt 7. Vedtaget

Alle vedtægtsændringer blev enstemmig vedtaget.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård ikke på valg

Kasserer – Jens Petersen – genvalgt.                                                                                    

Øvrige medlemmer for 1 år: Thomas Stecher, Dan Kabell og Anja Nielsen

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt, nu for 1 år.

AD 8: Valg af revisor.

Revisorer:              Ole Jessen  ikke på valg

                        Lis Nøhr genvalgt

AD 9: Eventuelt:

Ulla Røngård: Stor tak til Mikkel for hans arbejde i bestyrelsen, og tak til Birthe for arbejdet som dirigent.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Møns HK

Generalforsamling i Møns Håndboldklub tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 i Mønshallerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasseren forelægger regnskabet

4. Godkendelse af beretning og regnskab

5. Indkomne forslag.

    Herunder forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

    For at se forslag til vedtægtsændringer klik her

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. evt.

Vel mødt

Bestyrelsen Møns Håndboldklub

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt fra Møns HK

Søndag d. 2. december er der igen en stor håndbolddag i Mønshallen, hvor alle Møns Håndboldklubs hold spiller på hjemmebane. Der fløjtes op kl. 10.20 hvor det er U-10 pigerne som starter, kl. 11.10 spiller U-10 drengene, U-14 pigerne kl. 12.00 og kl. 13.00 spiller U-14 drengene, som i øjeblikket fører deres pulje.

Derefter er der seniorer på banen: Serie 3 damer kl. 14.00 og Serie 4 herrer kl. 15.10.

Klubben vil også gerne invitere til håndboldens dag lørdag d. 5. januar kl. 13-16 i Mønshallen, hvor Møns Håndboldklub sammen med 160 andre klubber i landet slår et slag for håndbolden, og viser at håndbold er andet end sure sokker og harpiks. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

/ Formanden

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Årets første hjemmestævne

Så er vi i gang igen.

Nu er vintersæsonen 2018/19 skudt i gang for Møns Håndboldklub.
Søndag d. 29/9 var 5 af klubbens 6 hold på banen til et hjemmestævne i Møns hallen, og mon ikke det blev en god start for alle.
Først på dagen var det de helt små u-10 spillere som var i aktion, for hvem det gælder, at vi i denne sæson har fornøjelsen af både piger og drenge, og det var for dem den allerførste gang, at de skulle spille en rigtig håndboldkamp. Det var en fornøjelse at se dem, og selv om det ikke blev til to sejre, så var glæden stor hos dem alle, og særligt da man efter kampen kunne løbe ud mod publikum, som både var forældre og bedsteforældre, og sige tak for opbakningen.
Dernæst var det u-14 pigespillere som gik på banen, og de har virkelig hørt efter i timen, for de fik en velfortjent sejr med i bagagen.
U-14 drengene var desværre ramt af nogle afbud, så et par af pigerne måtte træde hjælpende til, men det betød ikke noget for spillet, også de løb afsted med en flot hjemmesejr. En stor ros skal lyde til pigernes målvogter Sara, som ikke var til at skræmme i målet, selv om det var de lidt mere hårdt skydende drenge som kom mod mål.
Sidst på dagen skulle serie 4 herrerne så i aktion, mod et modent hold fra Kalundborg, og mon ikke det var en kæmpe forløsning, da også de stak afsted med sæsonens første sejr. Det var to hold som spillede utrolig jævnbyrdigt, selv om der var meget stor aldersforskel.
Alt i alt var det en fantastisk søndag med håndbold på programmet, og næste gang Møns Håndboldklub har stævne i hallen er d. 28/10 hvor kampene starter kl. 10.40.
Den 4. november er så alle klubbens 6 hold på hjemmebane og der fløjtes op til den første kamp kl. 10.20 og den sidste kl. 15.10.
Man skal også huske at det er mulighed for at melde sig ind som støttemedlem af Møns Håndboldklub på klubbens hjemmeside www.moens-hk.dk det koster kun 100 kr. om året.
/ Formanden

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Opstartsmøde i Møns HK

Opstartsmøde

 Tirsdag d. 14. august afholder Møns Håndboldklub

opstartsmøde i Mønshallens foyer.

Mødet starter kl. 19.30

På mødet er alle velkomne, det gælder såvel nye som gamle spillere, forældre, bedsteforældre og andre interesserede.

På mødet vil der blive informeret om den kommende sæson, om de opgaver som ligger foran os og lidt om hvad klubben forventer af sine medlemmer og selvfølgelig også medlemmernes input.

Vel mødt

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Møns HK

Mandag den 23.april 2018 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Møns Håndboldklub i Mønshallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne var som følger:

 1. Valg af dirigent, referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger regnskabet.
 4. Godkendelse af beretning og regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.(lige år)

–  Formand(2år) – Ulla Røngård – modtager genvalg

–  Sekretær(2år) – Anja Nielsen – modtager genvalg

–  Bestyrelsesmedlem (1år) – Charlotte Bagge – modtager genvalg.

–  Arrangementsudvalgsformand (2år) Henriette Larsen – modtager

ikke genvalg.

 1. Valg af suppleant
 2. Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg (1år)
 3. Valg af revisorer (2år).
 4. Eventuelt.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden bød velkommen til klubbens 48. generalforsamling. Der var mødt 7 medlemmer.

Derefter gik vi over til dagsordenen:

AD 1: valg af stemmetællere, dirigent og referent:

 Dirigent: Birthe Henriksen blev valgt.

Referent: Anja Nielsen blev valgt.

Stemmetællere: vælges hvis nødvendigt.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da annoncen var i Ugebladet for Møn den 5.april 2018.

AD 2: Formanden aflægger beretning:

Formanden Ulla Røngård aflagde beretning — beretningen vedlagt.

AD 3: Kassereren forelægger regnskabet:

Regnskabet blev uddelt – vedlagt referatet.

Kommentarer: Nyt system, regnskab via Klub Modul, derfor ikke sammenligning med sidste år.

Træner kørsel/honorar faldet til 53t fra 93t sidste år.

Overskud 31t mod underskud sidste år på 75t og forrige år underskud på 69t.

Spørgsmål Thomas Stecher: kørsel på 53t ? men det er også honorar.

AD 4: Godkendelse af beretning og regnskab:

Beretning og regnskab godkendt uden yderligere kommentarer.

AD 5: Indkomne forslag:

Ingen.

AD 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Ulla Røngård genvalgt.

Sekretær – Anja Nielsen genvalgt.

Bestyrelsesmedlem 1 år –  Charlotte Bagge genvalgt.

Arrangementsudvalgsformand – Henriette Larsen ønskede ikke genvalg. Thomas Stecker foreslået og valgt for 2 år.

Seniorformand Ulla Røngård, Ungdomsformand Dan Kabell og kasserer Jens Petersen ikke på valg.

AD 7: Valg af suppleant til bestyrelsen;

Uffe Jørgensen blev genvalgt.

Mikkel Holst var ikke på valg.

AD 8: Valg af udvalgsmedlemmer til de faste udvalg:

Ungdomsudvalget: Uffe Jørgensen genvalgt

Udvalget suppleres når sæsonen starter. Prøve at få nogle nye forældre med.

Seniorudvalget:               Anne Dorte Eriksson genvalgt

Line Christoffersen genvalgt

Arrangementsudv:          Thomas supplerer selv.

AD 9: Valg af revisor:

Revisorer:              Ole Jessen  genvalgt.

Lis Nøhr ikke på valg.

AD 10: Eventuelt:

Thomas Stecker:  Det er mange udvalg i så lille en klub?

Det er iht. Vedtægterne – overveje at ændre dem, men vi arbejder også på tværs, og derfor ikke så mange valgt ind i udvalgene.

Thomas Stecker: Arbejder med Danmarks Dejligst på håndboldklubbens vegne. 7 klubber med – dem som SuperBrugsen er sponsorer for. Overskud bliver i første omgang i nyoprettet forening, men på sigt skal det kanaliseres over i klubberne.

Ulla Røngård: Stor tak til Henriette for 8 års arbejde i bestyrelsen, og 5 år i ungdomsudvalget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Dirigent                             Sekretær

Birthe Henriksen                   Anja Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Formandens beretning sæson 17/18

Det har på mange måder været et skelsættende år i Møns Håndboldklub, både fordi det var meget vigtigt at få vendt den nedadgående økonomiske kurve, hvilket er lykkedes og også fordi der har været gang i en masse nye spændende tiltag.

Nykøbing håndbold

I august måned var vi i stand til at lave et arrangement med en træningskamp imellem Nykøbing Falster og Roskilde håndbold, som bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Dette kom i stand i samarbejde med Møns Bank, som både sidste år og i de følgende år har lovet at holde et økonomisk sikkerhedsnet under arrangementet. Det viste sig dog, at vi godt kan genere et lille overskud på dette sensommerarrangement.

Klubbens hold

Det har i flere år været svært at få spillere nok både her, men bestemt også på landsplan, men den kurve er gudskelov ved at vende, hvilket vi også har kunnet mærke i denne sæson. Vi har haft en lille fremgang i medlemstal, hvilket har gjort at der i den netop afsluttede sæson har været 5 hold i klubben. U-8/10, U-14 drenge, U-14 piger, U-18 drenge og et senior damehold. Alle hold har klaret sig til slutplaceringer midt i deres rækker, hvilket er et godkendt resultat for en lille klub som vores.

Sodavandsdiskoteker

Som noget andet nyt, har vi haft gang i en række af sodavandsdiskoteker, som er blevet en rigtig stor succes, takket være ungdomsudvalget store arbejde. Det sidste diskotek i denne omgang bliver den 4. maj, og der vil fremover blive afholdt diskoteker i august, januar og maj måned.

Servering og uddelinger

Hele året igennem har vi også været beskæftiget med div. store serveringsopgaver til de store generalforsamlinger og uddeling af telefonbøger og forskellige brochurer. Dette er stadig en meget stor del af foreningsarbejdet, da det er meget vigtige penge til klubkassen.

Og i den forbindelse vil jeg gerne have lov til at sige tak for hjælpen til dem som har givet en hånd med.

 

De næste sæsoner

 

Fra bestyrelsens side er der lagt op til et par hårde arbejdsår i de næste sæsoner, idet vi skal være bedre til at gøre reklame for os selv; dvs. at synliggøre klubbens eksistens flere steder ligesom der skal være nogle flere informationsmøder til alle, dette være både spillere forældre og andre som endnu ikke har stiftet bekendtskab med vores håndboldklub, med henblik på at få fat i de potentielle spillere, som går rundt og gerne vil spille, men bare skal ”gennes” lidt på vej.

 

Til sidst vil jeg sige tak for dette år til bestyrelsen, trænerne, spillerne, forældrene og alle de andre som hjælper os. TAK.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Håndbold karavane 2017

Igen i år afholdt Møns HK håndbold karavane for 3 og 4 årgang på Møn

Torsdag d. 31 august genlød Mønshallerne af glade børnestemmer der snakkede råbte og morede sig i håndboldens tegn. Morten Juul fra DHF tog sammne med 5 frivillige imod børnene og guidede dem sikkert igennem de forskellige stationer, hvor børnene både prøvede kræfter med hvor hårdt eller præcist de kunne kaste, om de kunne score på hinanden på straffe kast, og sidst men ikke mindst var der mulighed for at prøve total håndbold. Efter indeling i grupper startede den gode leg det lød i hvert tilfælde som om børnene hyggede sig. Efterfølgende var udlevering af kort med både mandlige og kvindelige håndboldspillere, samt juice og frugt sponsoreret af Rema 1000 i stege.

Møns Hk vil gerne benytte muligheden til at sige tak til både børn og frivillige for deltagelse i dagens arrangement, vi håber i hyggede jer og vi glæder os allerede til at se jer igen næste år.

Herunder kan i se lidt stemningsvideoer fra dagen.

Dan K. Christoffersen

Ungdomsformand

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar